TUS – Trening Umiejętności Społecznych

Co to jest TUS?TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych to forma terapii realizowana w grupie rówieśniczej ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. W grupie liczącej 4 do 6 uczestników dzieci w bezpieczny sposób, bez oceniania, w atmosferze akceptacji i zrozumienia dzieci uczą się budować relacje z rówieśnikami....