/
Francuski

Język Francuski

Poznawanie języka obcego od najmłodszych lat kształtuje u dziecka szerokie i świadome spojrzenie na świat. Dopóki język ojczysty nie stanie się punktem odniesienia, dziecko jest w stanie nauczyć się języka obcego w sposób naturalny. Nauka w tym okresie jest więc dla niego tylko zabawą.

Zajęcia z języka francuskiego skierowane są dla dzieci od 4 roku życia i odbywają się 2 x w tygodniu. Prowadzone są metodą bezpośrednią – gry, piosenki, zabawy ruchowe, a także zajęcia manualne mające na celu utrwalenie materiału.