JOGA

Joga dla dzieci to zbiór metod i technik edukacyjno-wychowawczych, oddziałujących na sferę fizyczną, psychiczną i społeczną dzieci. Jest to połączenie zabawy i dyscypliny, które stymuluje prawidłowy rozwój psycho – fizyczny, zachęca do kreatywnego myślenia oraz aktywnego spędzania czasu wolnego. Uczy też świadomości swojego ciała, oddechu i technik relaksacyjnych.