/
Język angielski

Język angielski

Zajęcia języka angielskiego odbywają się w naszym przedszkolu 4 x w tygodniu dla każdej z grup wiekowych. Głównym ich celem jest zapewnienie dzieciom środowiska nauki, w którym mogą one osłuchać się z modelowym językiem angielskim i przyswoić tego języka jak najwięcej.

Najważniejsza podczas zajęć jest wspólna zabawa z nauczycielem, dzięki czemu dzieci kojarzą naukę języka z czymś przyjemnym. Materiał dydaktyczny dostosowywany jest na bieżąco do indywidualnych potrzeb każdego z przedszkolaków, zajęciom zaś towarzyszy idea poszanowania autonomii dziecka i respektowania tzw. silent period. Dzieci poznają podczas zajęć piosenki, rymowanki i zabawy, wysłuchują opowiastek i bajek. Poznawanie i przyswajanie nowego słownictwa wspierane jest pomocami wizualnymi.

Dzieci biorą też udział w grach i dramach prowadzonych metodą Total Physical Response (w wolnym tłumaczeniu reagowanie całym ciałem), dzięki czemu stale rozwijają motorykę dużą oraz koordynację ruchowo-wzrokową i ruchowo-słuchową.

Podczas zajęć dzieci zdobywają także wiedzę i umiejętności z zakresu innych dziedzin (edukacja artystyczna, podstawowe umiejętności matematyczne oraz edukacja przyrodnicza i kulturowa). Przede wszystkim jednak dobrze się bawią, uczą się akceptować różnorodność językową i rozwijają tolerancję i otwartość wobec innych języków i kultur.