/
Gimnastyka

Gimnastyka

Sprawność fizyczna dzieci jest dla nas równie ważna co ich rozwój intelektualny, dlatego też już od najmłodszych lat staramy się zainteresować ich kulturą fizyczną oraz stworzyć warunki do harmonijnego rozwoju.

W zajęciach z gimnastyki korekcyjnej uczestniczą wszystkie grupy wiekowe. U dzieci 2,5 i 3 letnich podczas tych zajęć kształtujemy świadomość własnego ciała, wzmacniamy rozwijające się mięśnie i zachęcamy do wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej poprzez zabawy ze sprzętami i przyborami takimi jak woreczki, laski gimnastyczne, piłki, tunel, walec, kołyska i wiele innych.

Starsze dzieci obejmujemy programem profilaktycznym. Na zajęciach kształtujemy nawyk prawidłowej postawy, wzmacniamy i rozciągamy mięśnie odpowiedzialne za najczęstsze wady. W najstarszych grupach uczymy dzieci zasad fair play, przygotowujemy je zarówno do wygrywania jak i do ponoszenia porażek. Przede wszystkim uczymy jednak dzieci, że aktywność fizyczna jest nie tylko zdrowa, ale także przyjemna.