ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

W naszej placówce przedszkolaki są objęte fachową pomocą logopedyczną.

Dzieci młodsze (2 i 3-letnie) biorą udział w grupowych zajęciach z zakresu profilaktyki logopedycznej. Ćwiczenia obejmują usprawnianie narządów aparatu artykulacyjnego, ćwiczenia oddechowe, kształtujące dojrzały sposób połykania, rozwijające słuch fonematyczny, a także zabawy logo-rytmiczne i językowe.

Dzieci starsze (4, 5 i 6-letnie) są kwalifikowane na zajęcia terapeutyczne na podstawie wyników badania przesiewowego. Dzieci uczęszczają na indywidualne zajęcia raz w tygodniu. Dodatkowo logopeda prowadzi zeszyt, w którym przekazuje wskazówki do pracy z dzieckiem w domu.

Dobra współpraca rodziców i nauczycieli z logopedą owocuje szybkimi i trwałymi efektami terapii.