PROGRAM

W "Czarodziejskim Dworku" każda zabawa jest nauką, a każda nauka jest zabawą. Rozbudzamy w naszych przedszkolakach ciekawość poznawczą, odkrywamy i rozwijamy ich zdolności artystyczne, muzyczne i językowe. Stwarzamy warunki do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej i ruchowej.

Wspomagamy indywidualny rozwój dzieci uwzględniając potrzeby i możliwości każdego z nich. Podwyższamy ich samoocenę i poczucie własnej wartości.

Ramowy program dnia

7.15-8.30 Gry i zabawy według zainteresowań
8.30-9.00 Śniadanie
9.00 – 12.30 Zajęcia dydaktyczne Basen
(poniedziałek)
Rytmika / Gimnastyka korekcyjna
Język Francuski / Terapeutyczne zajęcia indywidualne
(środa, piątek)
Język angielski / Terapeutyczne zajęcia indywidualne
(codziennie)
Gry i zabawy w ogrodzie
12.30-13.30 Obiad
13.30-15.30 Odpoczynek / Spotkanie z baśnią / Terapeutyczne Zajęcia
indywidualne / Zabawy wg zainteresowań
15.30-16.00 Podwieczorek
16.00-17.45 Gry i zabawy według zainteresowań / zabawy ruchowe w ogrodzie

WWR - Bezpłatne zajęcia terapeutyczne w ramach Wczesnego wspomagania rozwoju