/
LOGOPEDIA

LOGOPEDIA

W zakres opieki logopedycznej w naszym przedszkolu wchodzą:

  • diagnoza logopedyczna: ocena budowy, sprawności i funkcji narządów aparatu mowy, stanu artykulacji, kompetencji językowej i komunikacyjnej;
  • prowadzenie indywidualnej terapii we współpracy z rodzicami i innymi specjalistami (audiolog, laryngolog, foniatra, psycholog, psychiatra, fizjoterapeuta);
  • konsultacje dla rodziców;
  • profilaktyka logopedyczna, wspieranie nauczycieli w zakresie działań usprawniających komunikację językową i narządy mowy.

Celem terapii logopedycznej jest:

  • normalizacja funkcji warunkujących prawidłowy przebieg rozwoju mowy i artykulacji (ćwiczenia połykania, oddechowe, fonacyjne, słuchowe, artykulacyjne);
  • stymulowanie procesu nabywania kompetencji komunikacyjnej i językowej;
  • uzyskanie prawidłowej artykulacji.