INTEGRACJA

PROGRAM INTEGRACJI

Realizujemy we wszystkich grupach. Jest to obustronny proces zarówno skierowany do dzieci z niepełnosprawnością jak i do ich zdrowych rówieśników (W każdej grupie jest ok. 10 dzieci pełnosprawnych i 3 z niepełnosprawnością).

 • dzieci uczą się wspólnego funkcjonowania i zabawy
 • dzielą się swoimi zasobami emocjonalnymi i poznawczymi
 • uczą się uważności na potrzeby innych
 • uczą się szacunku do przejawianych trudności swojego kolegi czy koleżanki, jak również akceptacji własnych trudności
 • uczą się cieszyć z sukcesów innych oraz dzielić własnymi sukcesami
 • uczą się rozwiązywania problemów pojawiających się w grupie, wspólnych negocjacji i wypracowywania obowiązujących wszystkich zasad
 • uczą się radzenia sobie z emocjami
 • uczą się patrzeć na różnorodność jako wartość

Do przedszkola przyjmowane są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną na wniosek rodziców.

Dbamy, aby zapewnione były potrzeby wszystkich dzieci. Do dyspozycji dzieci i rodziców są specjaliści tacy jak: psycholog, logopeda, terapeuci integracji sensorycznej oraz pedagodzy specjalni, zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy.

Interdyscyplinarność naszego Zespołu pozwala nam szeroko patrzeć na funkcje naszej placówki oraz ustalać działania diagnostyczne, profilaktyczne oraz terapeutyczne.

 

KWALIFIKACJE KADRY:

Posiadamy dyplomy renomowanych uczelni wyższych, ukończyliśmy studia magisterskie w zakresie:

 • pedagogiki przedszkolnej,
 • pedagogiki specjalnej,
 • pedagogiki rewalidacyjnej,
 • psychologii,
 • logopedii,
 • fizjoterapii,
 • edukacji dla bezpieczeństwa

oraz studia podyplomowe:

 • pedagogiki specjalnej,
 • oligofrenopedagogiki,
 • zarządzania oświatą,
 • zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

A także kursy, szkolenia, warsztaty, m.in.:

 • PECS
 • AAC
 • Makaton
 • SI